Kallelse till årsmöte för Brändö ls förening Hem och Skola r.f.

14.09.2020 kl. 21:41
Medlemmar i föreningen kallas till stadgeenligt årsmöte torsdagen den 24.9.2020 klockan 18.00. I år hålls mötet på Brändö Seglares restaurang, Armfeltsvägen 10.

Anmäl Dig gärna på Brändö Hem och skolas Facebook-sida eller per e-post (hos.brando@gmail.com), så att vi vet hur mycket fisksoppa att reservera.

Årsmötets dokument hittar du nedan.

Föredragingslistan

Verksamhetsberättelse 2019-2020

Verksamhetsgransking 2019-2020

Förslag till stadgeändring

Föreningens nuvarande stadgar

Resultaträkning 2019-2020

Balansräkning 2019-2020

Varmt välkommen!

//Styrelsen 2019-2020

Betala medlemsavgiften!

Går ditt barn i någon av föreningens klubbar? Senast då är det dags att fundera på att stöda verksamheten genom att betala medlemsavgiften 15 € per familj till föreningens konto i Nordea FI43 2183 1800 0090 55 alternativt per mobil pay 050 465 9345. Kom ihåg att ange barnets namn och årskurs!

Stort tack för ditt stöd!

länk till inbetalningsblankett

Länk till facebooksidan för
Föreningen Hem och Skola i Brändö lågstadium: