Det finns lediga platser till klubbar våren 2021

Anmälan till våren 2021 klubbverksamhet:

Ni anmäler era barn genom anmälan direkt till klubbledaren (se anvisningar nedan, vid anmälan meddela BARNETS NAMN, BARNETS ÅRSKURS, ERT NAMN, ERT TELEFONNUMMER och ER E-POSTADRESS.). Klubbledaren meddelar om ert barn får plats i gruppen och då betalar ni in 40 euro (samt medlemsavgift 15 euro) på Brändö LS Hem och Skolas konto (Nordea FI43 2183 1800 0090 55) där ni anger följande: KLUBB och BARNETS NAMN)

Om ni har några frågor om klubbverksamheten får ni gärna kontakta klubbansvariga i Brändö LS Hem och skola: Heidi Lerche heidi.lerche@gmail.com. Om frågorna specifikt rör en viss klubb så ber vi er vända er till klubbledaren enligt kontaktuppgifter nedan.

Hälsningar,
Heidi genom Brändö LS Hem och skola

ÅK 1-2

Fotograferingsklubb:

onsdag kl 14.05-14.55 åk 1-2

Start den 13.1.

I fotograferingsklubben bekantar vi oss med grunderna i fotografering och visuell formgivning genom olika övningar. Vi lär oss om mörkrumsarbete och ljusmålning och mycket mera. I klubben använder man skolans systemkameror, nålhålskameror och sin egen kamera - mobiltelefonens kamera duger också riktigt bra!

Onsdagar klo 14.05-14.55 åk 1-2

Klubben ordnas av Brändö konstskola som en del av Undervisningsministeriets pilotprojekt med målet att utöka möjligheterna att utöva kultur i anknytning till skoldagen. Klubben finansieras till största delen av Undervisnings- och kulturministeriet med Hem och Skola. Barnen är försäkrade via Brändö konstskola. 
Arrangör: Brändö konstskola http://kulosaarentaidekoulu.fi/
Deltagaravgift: 40 € (betalas direkt till Brändö LS Hem och skola Nordea FI43 2183 1800 0090 55 efter att platsen är bekräftad)
Anmälningar till bildkonstläraren Kata Ruohtula
kata@kulosaarentaidekoulu.fi

ÅK 1-2

Spanska klubb: 

Torsdagar kl 13.45-14.30 Nybörjargrupp åk 1-2 

Start den 21.1.

Klubben lär grunderna för att leka och kommunicera på spanska.

Linguajoy Language Clubs Ltd / Kielikerhot Oy
Heikkiläntie 8
FI-00210 HELSINKI, FINLAND
Mobile +358 40 5704307
info@linguajoy.fi
www.linguajoy.fi

ÅK 1-2

Engelska klubb:

Grupp 1) tisdag kl 14.10-15.05 åk 1-2

Grupp 2) tisdag kl 15.05-16.00 åk 1-2 

Vi ordnar två grupper om deltagarantalet är tillräckligt stort

Your child can experience fun, games, songs, crafts and more, all in English by joining this new and exciting after school club led by a native English speaking teacher!
The club is a pure English environment where the teacher will only speak in English with the children. However, all levels of English are welcome, from complete beginners to advanced, with the tasks and expectations for each child tailored to suit their current standard.

Engelska (English explorers) Tuesday afternoons from 12th January Grades 1-2: group 1 at 14.10-15.05 and group 2 15.05-16.00

Each week we'll work on different aspects of the language, from general questions and answers through to more in depth coverage of a specific theme. At all times, the native speaking English teacher will try to give extra focus to help fine tune pronunciation.
The English Explorers after school club is an inspiring and enjoyable way for your child to learn and experience the English language!
Anmälan per e-post till chris@englishexplorers.fi. Ange elevens namn, åk och kontaktuppgifter till förälder inkl mobil och epostadress. Chris talar engelska och finska.
Anmälningsavgiften 40 euro per barn betalas in på Brändö ls Hem och Skolas konto Nordea FI43 2183 1800 0090 55 efter att platsen är bekräftad.

ÅK 3-6

Showdance klubb:

fredag kl 12.45-13.30 åk 3-6

fredag kl 13.30-14.15 åk 3-6

Start den 22.1.

Dansklubben hålls i Brändö köpcentrum / Il Cantos utrymme. 

Danslärare Ella Enqvist
Deltagaravgift: 40 € (betalas direkt till Brändö LS Hem och skola Nordea FI43 2183 1800 0090 55 efter att platsen är bekräftad)
Anmälningar Heidi Lerche, heidi.lerche@gmail.com

ÅK 3-6

Bildkonstklubb: 

tisdag 14-15.30 åk 3-6

Kom med och måla efter skolan… Var kreativ!

Tisdag 10 gånger med start den 19.1 kl. 14:00-15.30 åk 3-6

Tillsammans målar vi med vattenlösliga färger (Stockmar akvareller). Ibland använder vi kol, pasteller, lera, tyger eller andra material i uppgiften. Vi provar på olika tekniker och har olika teman.
Du får gärna ta med dig eget mellanmål så du orkar koncentrera dig på eftermiddagen.
Kreativ målning ger roliga stunder tillsammans med kompisar och fina upplevelser. Vi försöker ge varandra arbetsro så man kan framskrida i sitt arbete i egen takt. Därför lämnar vi telefonerna i väskan medan vi är i klubben och om barnet inte har ro att koncentrera sig i uppgiften eller stör de andra deltagarna behåller jag rätten att avlägsna barnet från klassen.
Barnets och ungdomarnas förmåga att uttrycka sig utvecklas genom att forma och måla bilder, vi lär oss att blanda färger, samt att tyda och tillsammans granska bilderna (på ett uppbyggande sätt).
Kursen kostar 40 euro per deltagare, avgiften innehåller kursmaterialet och handledning. Det ryms med 10 deltagare i klubben.
Anmälan till: Nina Liemola 
nina.liemola@gmail.com; 0400800286
Anmälan är bindande och deltagaravgiften betalas till Brändö LS Hem och skola Nordea FI43 2183 1800 0090 55.
Hjärtligt välkommen med,
Hälsar Nina Liemola

ÅK 3-6

Franska klubb:

onsdag kl 14.15-15 åk 3-6

Start den 13.1.

Franska (Audrey Ahtikari) fortsättning . Sjung, lek, rita och spela på franska! Audrey har flera års erfarenhet som fransklärare för både vuxna och barn och leder bl.a verksmaheten FranscapeFinland Under klubbtid talar Audrey enbart franska, men klubben lämpar sig utmärkt för nybörjare!

Onsdagar klo 14.15-15.00 åk 3-6

Start den 13.1.

Anmälan till: Audrey Ahtikari <audrey.ahtikari@gmail.com> eller 050- 3545 314 Audrey talar franska, finska och engelska.
Deltagaravgift: 40 € (betalas direkt till Brändö LS Hem och skola Nordea FI43 2183 1800 0090 55 efter att platsen är bekräftad)

ÅK 3-6

Fotograferingsklubb:

onsdag kl 13.15-14.05 åk 3-6

Start den 13.1.

I fotograferingsklubben bekantar vi oss med grunderna i fotografering och visuell formgivning genom olika övningar. Vi lär oss om mörkrumsarbete och ljusmålning och mycket mera. I klubben använder man skolans systemkameror, nålhålskameror och sin egen kamera - mobiltelefonens kamera duger också riktigt bra!
Onsdagar klo 13.15-14.05 åk 3-6
Klubben ordnas av Brändö konstskola som en del av Undervisningsministeriets pilotprojekt med målet att utöka möjligheterna att utöva kultur i anknytning till skoldagen. Klubben finansieras till största delen av Undervisnings- och kulturministeriet med Hem och Skola. Barnen är försäkrade via Brändö konstskola. 
Arrangör: Brändö konstskola http://kulosaarentaidekoulu.fi/
Deltagaravgift: 40 € (betalas direkt till Brändö LS Hem och skola Nordea FI43 2183 1800 0090 55 efter att platsen är bekräftad)
Anmälningar till bildkonstläraren Kata Ruohtula
kata@kulosaarentaidekoulu.fi

ÅK 3-6

Engelska klubb:

tisdag kl 13.15-14.10 åk 3-6

Your child can experience fun, games, songs, crafts and more, all in English by joining this new and exciting after school club led by a native English speaking teacher!
The club is a pure English environment where the teacher will only speak in English with the children. However, all levels of English are welcome, from complete beginners to advanced, with the tasks and expectations for each child tailored to suit their current standard.

Engelska (English explorers) Tuesday afternoons from 12th January Grades 3-6 at 13:15-14.10 (some basics)
Each week we'll work on different aspects of the language, from general questions and answers through to more in depth coverage of a specific theme. At all times, the native speaking English teacher will try to give extra focus to help fine tune pronunciation.
The English Explorers after school club is an inspiring and enjoyable way for your child to learn and experience the English language!
Anmälan per e-post till chris@englishexplorers.fi. Ange elevens namn, åk och kontaktuppgifter till förälder inkl mobil och epostadress. Chris talar engelska och finska.
Anmälningsavgiften 40 euro per barn betalas in på Brändö ls Hem och Skolas konto Nordea FI43 2183 1800 0090 55 efter att platsen är bekräftad.

ÅK 3-6

Spanska klubb: 

Torsdagar kl 13-13.45 Nybörjar/fortsättningsgrupp åk 3-6 

Start den 21.1.

Klubben lär grunderna för att leka och kommunicera på spanska.

Linguajoy Language Clubs Ltd / Kielikerhot Oy
Heikkiläntie 8
FI-00210 HELSINKI, FINLAND
Mobile +358 40 5704307
info@linguajoy.fi
www.linguajoy.fi

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

Det finns fortfarande platser till flera klubbar hösten 2020!!

Ni anmäler era barn direkt till klubbledaren (se anvisningar nedan, vid anmälan meddela BARNETS NAMN, BARNETS ÅRSKURS, ERT NAMN, ERT TELEFONNUMMER och ER E-POSTADRESS.). Klubbledaren meddelar om ert barn får plats i gruppen och då betalar ni in 40 euro (samt medlemsavgift 15 euro) på Brändö LS Hem och Skolas konto (Nordea FI43 2183 1800 0090 55) där ni anger följande: KLUBB och BARNETS NAMN.

Om ni har frågor om klubbverksamheten, får ni gärna kontakta Brändö LS Hem och skolas klubbansvariga: Marek Zakowski marek@mareks.fi.

Om frågorna berör en viss klubb, så ber vi er kontakta klubbledaren!

Hälsningar,
Marek genom Brändö LS Hem och skola

ÅK 1-2

Fotograferingsklubb:

onsdag kl 14.05-14.55 åk 1-2
2 platser kvar

I fotograferingsklubben bekantar vi oss med grunderna i fotografering och visuell formgivning genom olika övningar. Vi lär oss om mörkrumsarbete och ljusmålning och mycket mera. I klubben använder man skolans systemkameror, nålhålskameror och sin egen kamera - mobiltelefonens kamera duger också riktigt bra!

Klubben ordnas av Brändö konstskola som en del av Undervisningsministeriets pilotprojekt med målet att utöka möjligheterna att utöva kultur i anknytning till skoldagen. Klubben finansieras till största delen av Undervisnings- och kulturministeriet med Hem och Skola. Barnen är försäkrade via Brändö konstskola. 
Arrangör: Brändö konstskola http://kulosaarentaidekoulu.fi/
Deltagaravgift: 40 € (betalas direkt till Brändö LS Hem och skola Nordea FI43 2183 1800 0090 55 efter att platsen är bekräftad)
Anmälningar till bildkonstläraren Kata Ruohtula
kata@kulosaarentaidekoulu.fi

ÅK 1-2
Spanska klubb: 
Torsdagar kl 14-15 Nybörjargrupp åk 1-2 -> klubben ordnas om det finns tillräckligt många deltagare, min 5 elever.

Klubben lär grunderna för att leka och kommunicera på spanska.
Linguajoy Language Clubs Ltd / Kielikerhot Oy
Heikkiläntie 8
FI-00210 HELSINKI, FINLAND
Mobile +358 40 5704307
info@linguajoy.fi
www.linguajoy.fi


Engelska klubb: 

(English explorers) Tisdagar kl 14:15-15:15 ÅK 1-2 ÄR FULLBOKAD


ÅK 3-6

Bildkonstklubb: 
tisdag 14-15.30 åk 3-6
2 platser kvar

Kom med och måla efter skolan… Var kreativ!

Tisdag 12 gånger med start den 15.9 kl. 14:00-15.30 åk 3-6

Tillsammans målar vi med vattenlösliga färger (Stockmar akvareller). Ibland använder vi kol, pasteller, lera, tyger eller andra material i uppgiften. Vi provar på olika tekniker och har olika teman.
Du får gärna ta med dig eget mellanmål så du orkar koncentrera dig på eftermiddagen.
Kreativ målning ger roliga stunder tillsammans med kompisar och fina upplevelser. Vi försöker ge varandra arbetsro så man kan framskrida i sitt arbete i egen takt. Därför lämnar vi telefonerna i väskan medan vi är i klubben och om barnet inte har ro att koncentrera sig i uppgiften eller stör de andra deltagarna behåller jag rätten att avlägsna barnet från klassen.
Barnets och ungdomarnas förmåga att uttrycka sig utvecklas genom att forma och måla bilder, vi lär oss att blanda färger, samt att tyda och tillsammans granska bilderna (på ett uppbyggande sätt).
Kursen kostar 40 euro per deltagare, avgiften innehåller kursmaterialet och handledning. Det ryms med 10 deltagare i kursen.
Anmälan till: Nina Liemola 
nina.liemola@gmail.com; 0400800286
Anmälan är bindande och deltagaravgiften betalas till Brändö LS Hem och skola Nordea FI43 2183 1800 0090 55.
Hjärtligt välkommen med,
Hälsar Nina Liemola


ÅK 3-6

Franska klubb:
onsdag kl 14.15-15 åk 3-6
5 platser kvar

Franska (Audrey Ahtikari) fortsättning . Sjung, lek, rita och spela på franska! Audrey har flera års erfarenhet som fransklärare för både vuxna och barn och leder bl.a verksmaheten FranscapeFinland Under klubbtid talar Audrey enbart franska, men klubben lämpar sig utmärkt för nybörjare!

Onsdagar klo 14.15-15.00 åk 3-6
Anmälan till: Audrey Ahtikari <audrey.ahtikari@gmail.com> eller 050- 3545 314 Audrey talar franska, finska och engelska.
Deltagaravgift: 40 € (betalas direkt till Brändö LS Hem och skola Nordea FI43 2183 1800 0090 55 efter att platsen är bekräftad)

 
ÅK 3-6

Fotograferingsklubb:
onsdag kl 13.15-14.05 åk 3-6
3 platser kvar

I fotograferingsklubben bekantar vi oss med grunderna i fotografering och visuell formgivning genom olika övningar. Vi lär oss om mörkrumsarbete och ljusmålning och mycket mera. I klubben använder man skolans systemkameror, nålhålskameror och sin egen kamera - mobiltelefonens kamera duger också riktigt bra!

Onsdagar klo 13.15-14.05 åk 3-6
Klubben ordnas av Brändö konstskola som en del av Undervisningsministeriets pilotprojekt med målet att utöka möjligheterna att utöva kultur i anknytning till skoldagen. Klubben finansieras till största delen av Undervisnings- och kulturministeriet med Hem och Skola. Barnen är försäkrade via Brändö konstskola. 
Arrangör: Brändö konstskola http://kulosaarentaidekoulu.fi/
Deltagaravgift: 40 € (betalas direkt till Brändö LS Hem och skola Nordea FI43 2183 1800 0090 55 efter att platsen är bekräftad)
Anmälningar till bildkonstläraren Kata Ruohtula
kata@kulosaarentaidekoulu.fi

ÅK 3-6

Engelska klubb:
tisdag kl 13.15-14.15 åk 3-4
4-5 platser kvar

Your child can experience fun, games, songs, crafts and more, all in English by joining this new and exciting after school club led by a native English speaking teacher!
The club is a pure English environment where the teacher will only speak in English with the children. However, all levels of English are welcome, from complete beginners to advanced, with the tasks and expectations for each child tailored to suit their current standard.

Engelska (English explorers) Tuesday afternoons from 20th August Grades 3-6 at 13:15-14.15 (some basics)

Each week we'll work on different aspects of the language, from general questions and answers through to more in depth coverage of a specific theme. At all times, the native speaking English teacher will try to give extra focus to help fine tune pronunciation.
The English Explorers after school club is an inspiring and enjoyable way for your child to learn and experience the English language!
Anmälan per e-post till chris@englishexplorers.fi. Ange elevens namn, åk och kontaktuppgifter till förälder inkl mobil och epostadress. Chris talar engelska och finska.
Anmälningsavgiften 40 euro per barn betalas in på Brändö ls Hem och Skolas konto Nordea FI43 2183 1800 0090 55 efter att platsen är bekräftad.


ÅK 3-6

Spanska klubb: 
Torsdagar kl 13-14 Fortsättningsgrupp åk 3-6 -> klubben ordnas om det finns tillräckligt många deltagare, min 5 elever

Klubben lär grunderna för att leka och kommunicera på spanska.
Linguajoy Language Clubs Ltd / Kielikerhot Oy
Heikkiläntie 8
FI-00210 HELSINKI, FINLAND
Mobile +358 40 5704307
info@linguajoy.fi
www.linguajoy.fi

Våren 2020

Klubbarna börjar 13.1.2020 dvs vecka 3, ifall inte klubbledaren meddelat något annat. 

Klubbarna fortsätter på samma tider som på hösten. Se information om tiderna nedan och under Hösten 2019.

Meddela gärna till klubbledarna om ni vill fortsätta eller inte. Det finns platser i de flesta klubbar så det är bara att anmäla sig!

Förändringar:

Bollklubben som var gratis ersätts med Dansklubben Lumets, och hålls på Torsdagar kl 14:45-16:00.

Dansklubben har för avsikt att introducera barnen till olika stilar av dans och passar lika väl flickor som pojkar. Om det finns intresse för en senare grupp, om den blir tillräckligt stor kan den bli från.

Anmälan till teamlumets@gmail.com

Priset 40 euro/barn.

Måndagar:
Ordklubb 13-14:15
Kör 14-15
Franska 14:15-15:00

Tisdagar:
Engelska 13:15 (some basics åk 1-4), 14:15 (newbies åk 1-2)
Bildkonst 14:15-16

Onsdag:
Kodning 13-14 (fortsättning) 14-15 (nybörjare)
Foto 13-14 (åk 3-6), 14-15 (åk 1-2)
Tyska 13-14

Torsdagar:
Spanska 14-15
Dans 14:45-16
Pappasähly 20-21

Hösten 2019 - Välkommen till nytt skolår med klubbar!

Vi är glada över att meddela att klubbverksamheten i Brändö LS Hem och Skolas regi fortsätter detta läsår. Nytt för i år är: Ordkonst, Tyska, Spanska och Bollklubb. Med hjälp av ett generöst understöd från Brändö hembygdsfond kan Brändö LS Hem och Skola erbjuda klubbarna till ett starkt subventionerat pris à 40 euro/klubb/termin och barn, samt betald medlemsavgift 15 euro / familj.
Måndagar: Ordklubb, Kör, Franska
Tisdagar: Engelska, Bildkonst
Onsdag: Kodning, Foto, Tyska
Torsdagar: Spanska, Bollklubb

Vissa klubbar är dock gratis såsom BOLLKLUBBEN och de klubbar som församlingen eller skolan ordnar. Vi har tagit med dem i denhär översiktet för att ge er en helhetsbild av vad som erbjuds.
Ni anmäler era barn genom anmälan direkt till klubbledaren (se anvisningar nedan). Klubbledaren meddelar om ert barn får plats i gruppen och då betalar ni in 40 euro (samt medlemsavgift 15 euro) på Brändö LS Hem och Skolas konto (Nordea FI43 2183 1800 0090 55) där ni anger följande:
KLUBB:                                  ______________
BARNETS NAMN:               ______________
BARNETS ÅRSKURS:       ______________
ERT NAMN:                          ______________
ERT TELEFONNUMMER: ______________
ER E-POSTADRESS:         ______________

Om ni har några frågor om klubbverksamheten får ni gärna kontakta klubbansvariga i Brändö LS Hem och skola: Marek Zakowski marek@mareks.fi. Om frågorna specifikt rör en viss klubb så ber vi er vända er till klubbledaren enligt kontaktuppgifter nedan.

De flesta klubbarna startar nästa skolvecka (från 19 augusti om inte ledaren meddelar annat vid anmälan. Bildkonstklubben kommer dock att börja den 1 oktober)
Hälsningar,
Marek genom Brändö LS Hem och skola

Ordklubb – 1-2 klasserna Måndagar kl 13-14:15 – 40 euro

2.9-1.12.2019 (12 gånger), paus under höstlovsveckan.
Ordkonst
Ordkonst är ett kreativt och fantasifullt sätt att intressera unga för läsande och skrivande. Vi uppmuntrar fantasiförmågan och gör detta bland annat genom tvärkonstnärliga och kreativa arbetssätt, där barn och unga ges möjlighet att hitta sitt eget personliga uttryck. I ordkonsten använder man bland annat berättande, drama, härledningsförmåga och bildkonst för att förtydliga det litterära. 

Ordverkstad
Ordverkstaden är en inspirerande plats där du får använda din skaparglädje och hitta ditt eget personliga uttryckssätt. I ordverkstaden skriver man, leker med ord, berättar muntligt, arbetar tvärkonstnärligt och ger utlopp för fantasins kraft på många olika roliga sätt.
Anmälningen till klubben sker via vår webbsida ordkonst.fi och vi tar hand om allt det administrativa.
Iréne Poutanen
Planerare
Sydkustens ordkonstskola
irene.poutanen@sydkusten.fi | 045-894 4088
Medelhavsgatan 14 A, 00220 Helsingfors
www.ordkonst.fi

Kör-Musik (Heidi Korhonen-Björkman) – 40 euro Måndagar kl 14-15

Kören är avsedd för elever i årskurserna 1-6. Vi sjunger flerstämmig och mångsidig repertoar på svenska, finska och engelska i olika stilar!
Körrepetitionen är på måndagar kl 14.15-15.15.
Skaffa en pärm för noter och ha pärmen med dig varje gång. Kören uppträder 1-2 gånger per termin, i regel vid skolans tillställningar. Det viktigt att frånvaro från repetitionerna och uppträdningarna anmäls till heidinmusiikki@gmail.com. Jag får inte frånvaroanmälningar som meddelas via Wilma!
En e-postlista med föräldrarnas adresser kommer att skapas för information.
Anmälan till: Heidi Korhonen-Björkman
heidinmusiikki@gmail.com, 0503449635

Du kan anmäla dig till 31/8! Vi startar redan 19/8 med dem som hunnit anmäla sig.
Deltagaravgift: 40 € (betalas direkt till Brändö LS Hem och skola Nordea FI43 2183 1800 0090 55 efter att platsen är bekräftad)

Franska (Audrey Ahtikari) fortsättning Måndagar 14:15-15:00 – 40 euro

Franska (Audrey Ahtikari) nybörjare Måndagar 14:15-15:00 – 40 euro

Sjung, lek, rita och spela på franska! Audrey har flera års erfarenhet som fransklärare för både vuxna och barn och leder bl.a verksmaheten FranscapeFinland Under klubbtid talar Audrey enbart franska, men klubben lämpar sig utmärkt för nybörjare!

Klubbtider (från 19 aug):
Anmälan till: Audrey Ahtikari <audrey.ahtikari@gmail.com> eller 050- 3545 314 Audrey talar franska, finska och engelska.
Deltagaravgift: 40 € (betalas direkt till Brändö LS Hem och skola Nordea FI43 2183 1800 0090 55 efter att platsen är bekräftad)

Engelska (English explorers) Tisdagar kl 13:15-14:15 – 40 euro

Engelska (English explorers) Tisdagar kl 14:15-15:15 – 40 euro

Your child can experience fun, games, songs, crafts and more, all in English by joining this new and exciting after school club led by a native English speaking teacher!
The club is a pure English environment where the teacher will only speak in English with the children. However, all levels of English are welcome, from complete beginners to advanced, with the tasks and expectations for each child tailored to suit their current standard.
Time: Tuesday afternoons from 20th August
Grades 1-4 at 13:15 (some basics)
Grades 1-2 at 14:15 (newbies)

The size of each group is limited to ensure each child gets individual attention.
Each week we'll work on different aspects of the language, from general questions and answers through to more in depth coverage of a specific theme. At all times, the native speaking English teacher will try to give extra focus to help fine tune pronunciation.
The English Explorers after school club is an inspiring and enjoyable way for your child to learn and experience the English language!
Anmälan per e-post till chris@englishexplorers.fi. Ange elevens namn, åk och kontaktuppgifter till förälder inkl mobil och epostadress. Chris talar engelska och finska.
Anmälningsavgiften 40 euro per barn betalas in på Brändö ls Hem och Skolas konto Nordea FI43 2183 1800 0090 55 efter att platsen är bekräftad.

Bildkonstklubb (Nina Liemola) Tisdagar kl 14:15-16:00 – 40 euro (startar 1.10.2019)

Kom med och måla efter skolan… Var kreativ!

Bildkonstkurs för åk 2–6 ordnas tisdag eftermiddagar 12 gånger med start den 1.10. kl. 14:15-16:00. Man behöver inte vara hela tiden men kreativitet är inte mätt i minuter.
Tillsammans målar vi med vattenlösliga färger (Stockmar akvareller). Ibland använder vi naturbaserad lera, tyger eller andra material i uppgiften. Vi provar på olika tekniker och har olika teman, som vi ibland inleder med formlek och rörelser.
Du får gärna ta med dig eget mellanmål så du orkar koncentrera dig på eftermiddagen.
Kreativ målning ger roliga stunder tillsammans med kompisar och fina upplevelser. Vi försöker ge varandra arbetsro så man kan framskrida i sitt arbete i egen takt. Därför lämnar vi telefonerna i väskan medan vi är i klubben och om barnet inte har ro att koncentrera sig i uppgiften eller stör de andra deltagarna behåller jag rätten att avlägsna barnet från klassen.
Barnets och ungdomarnas förmåga att uttrycka sig utvecklas genom att forma och måla bilder, vi lär oss att blanda färger, samt att tyda och tillsammans granska bilderna (på ett uppbyggande sätt).
Kursen kostar 40 euro per deltagare, avgiften innehåller kursmaterialet och handledning. Det ryms med 10 deltagare i kursen.
Anmälan till: Nina Liemola 
nina.liemola@gmail.com; 0400800286

Anmälan är bindande och deltagaravgiften betalas till Brändö LS Hem och skola Nordea FI43 2183 1800 0090 55.
Hjärtligt välkommen med,
Hälsar Nina Liemola, (FO-nummer: 18146091)

Tyska (Goethe institutet) Onsdagar kl 13-14

Klubben lär grunderna för att leka och kommunisera på tyska.
Anmälningar till ulrike.eichstadt@goethe.de
Ulrike Eichstädt
Leiterin der Spracharbeit/kieliosaston johtaja Goethe-Institut Finnland Salomonkatu 5 B
00100 Helsinki
Tel: +358 447222709

Kodning (Suomen Tiedekoulu) Fortsättning Onsdagar kl 13-14 – 40 euro
Kodning (Suomen Tiedekoulu) Nybörjare Onsdagar kl 14-15 – 40 euro

Onsdagar kl. 13:10 (fortsättning) och 14:10 (nybörjare)

Start: augusti
Anmälan till: Nina Kainulainen, 044 9881378
nina.kainulainen@tiedekoulu.fi
www.tiedekoulu.fi
Nina talar finska och engelska.
Deltagaravgift: 40 € (betalas direkt till Brändö LS Hem och skola Nordea FI43 2183 1800 0090 55 efter att platsen är bekräftad).

Fotograferingsklubb (Kata, Brändö konstskola) Onsdagar – 40 euro

I fotograferingsklubben bekantar vi oss med grunderna i fotografering och visuell formgivning genom olika övningar. Vi lär oss om mörkrumsarbete och ljusmålning och mycket mera. I klubben använder man skolans systemkameror, nålhålskameror och sin egen kamera - mobiltelefonens kamera duger också riktigt bra!
Höstterminen 2019 ordnas klubben följande tider:
Klubbtider från den 21 augusti
Onsdagar kl 13.00-14.00 åk 3-6
Onsdagar klo 14.00-15.00 åk 1-2

Klubben ordnas av Brändö konstskola som en del av Undervisningsministeriets pilotprojekt med målet att utöka möjligheterna att utöva kultur i anknytning till skoldagen. Klubben finansieras till största delen av Undervisnings- och kulturministeriet med Hem och Skola. Barnen är försäkrade via Brändö konstskola. 
Arrangör: Brändö konstskola http://kulosaarentaidekoulu.fi/
Deltagaravgift: 40 € (betalas direkt till Brändö LS Hem och skola Nordea FI43 2183 1800 0090 55 efter att platsen är bekräftad)
Anmälningar till bildkonstläraren Kata Ruohtula
kata@kulosaarentaidekoulu.fi

Spanska (Linguajoy Language Clubs Ltd / Kielikerhot Oy) Torsdagar kl 14-15

Klubben lär grunderna för att leka och kommunicera på spanska.
Linguajoy Language Clubs Ltd / Kielikerhot Oy
Heikkiläntie 8
FI-00210 HELSINKI, FINLAND
Mobile +358 40 5704307
info@linguajoy.fi
www.linguajoy.fi
(Ifall intresset är stort ordnas det en till grupp på torsdagar kl 13-14)

Obs! Bollklubben hålls inte våren 2020. Istället ordnas dansklubb kl 14.45-16.00.

(Bollklubb – av HIFK dam handboll – Torsdagar kl 14:45-16:00 - GRATIS

Bollklobb avsedd för 1-4 årets elever. Vi lär oss kasta och passa med olika bollar. Arrangeras av HIFK dam handboll. Ta med inneskor. Plats: Gymnastiksalen.
Man kan anmäla sig på platsen eller till marek@mareks.fi så går infon vidare till ledarna.)

Pappasähly

Pappasähly har traditionellt ordnats i skolans gymnastiksal torsdag kvällar kl 20-21. Tanken är att pappor kan träffas och spela sähly tillsammans. En bra möjlighet att både röra på sig samt lära känna varandra!
Kontaktperson Peter Buxhoeveden peter(at)inbux.fi.

Jan 2022
TiOnToFr
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31