Välkommen till Brändö ls förening Hem och Skola rf:s webbplats! Här hittar du information om aktuella händelser.

Det finns fortfarande platser till klubbar våren 2021!!

Foto, konst, franska, spanska, engelska... Det finns fortfarande platser på vårens kurser.

Här hittar du all information om lediga platser och klubbarna hösten 2021.

 

Information om Klubbarna!

Klubbarna börjar 13.1.2020 dvs vecka 3, ifall inte klubbledaren meddelat något annat. 

Klubbarna fortsätter på samma tider som på hösten. Meddela gärna till klubbledarna om ni vill fortsätta eller inte. Det finns platser i de flesta klubbar så det är bara att anmäla sig!

Förändringar:

Bollklubben som var gratis ersätts med Dansklubben Lumets, och hålls på Torsdagar kl 14:45-16:00.

Dansklubben har för avsikt att introducera barnen till olika stilar av dans och passar lika väl flickor som pojkar. Om det finns intresse för en senare grupp, om den blir tillräckligt stor kan den bli från.

Anmälan till teamlumets@gmail.com

Priset 40 euro/barn.

Vi delar ut tjugo fribiljetter till Helsinki International Horse Show.

Fribiljetterna är till Barnens matiné, lördagen den 26.10 kl. 9.00 i Helsingfors Ishall.

Biljetterna har beviljats av Förbundet Hem & Skola till Brändö Ls förening Hem &Skola.

Har ni intresse att gå dit? Biljetterna delas ut i anmälningsordning.

Anmäl dig via länken! https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzJDckBEyptM0F3PwmTh7PbxXlI8U6sgEQ3tFlRGxIoSLdZg/viewform

 

Kom på föräldrakväll med Anna Hening om "Föräldraskap i en digital tid"

12 September 2019 kl. 17.30–19.30, Brändö Seglare, Granfeltsvägen 10

Anmäl Dig på Facebook

Vi samlas på Brändö Seglare för att diskutera skärmar, smarttelefoner, sociala medier och ständig uppkoppling. Hur kan vi som föräldrar stöda våra barn och unga till största möjliga välmående i dagens digitala samhälle? 

Anna Hening är socialpsykolog och förälder och arbetar som universitetslektor vid Soc&Kom, Helsingfors universitet. Hon har satt sig in i hur forskare ser på vår tids digitala kommunikation och lyfter upp temat under föräldrakvällen för föräldrarna till barn i Brändö Ls. Välkomma!

Klubbanmälning hösten 2019 har börjat!

Många spännande klubbar erbjuds även detta läsår. Mer info på vår klubbsida och på Wilma.

Kallelse till årsmöte för Brändö ls förening Hem och Skola r.f.

Medlemmar i föreningen kallas till stadgeenligt årsmöte som går av stapeln i samband med skolans föräldramöte, torsdag 29.8.2019 kl. 18 i skolan. Föredragingslistan, verksamhetsberättelse och balans- och resultaträkning finns att läsa på föreningens hemsida. 

Varmt välkommen!

//Styrelsen 2018-19

Hör gärna av dig om du har sypunkter på vår webbplats! Skicka tips och förslag gällande innehållet till hos.brando(a)gmail.com

Betala medlemsavgiften!

Går ditt barn i någon av föreningens klubbar? Senast då är det dags att fundera på att stöda verksamheten genom att betala medlemsavgiften 15 € per familj till föreningens konto i Nordea FI43 2183 1800 0090 55 alternativt per mobil pay 050 465 9345. Kom ihåg att ange barnets namn och årskurs!

Stort tack för ditt stöd!

länk till inbetalningsblankett

Länk till facebooksidan för
Föreningen Hem och Skola i Brändö lågstadium: