Välkommen till Brändö ls förening Hem och Skola rf:s webbplats! Här hittar du information om aktuella händelser.

Klubbanmälning hösten 2019 har börjat!

Många spännande klubbar erbjuds även detta läsår. Mer info på vår klubbsida och på Wilma.

Hör gärna av dig om du har sypunkter på vår webbplats! Skicka tips och förslag gällande innehållet till hos.brando(a)gmail.com

Betala medlemsavgiften!

Stöd vår verksamhet genom att betala medlemsavgiften 15 € per familj till föreningens konto i Nordea FI43 2183 1800 0090 55. Kom ihåg att ange barnets namn och årskurs!

Stort tack för ditt stöd!

länk till inbetalningsblankett
reklamplats för företag

Länk till facebooksidan för
Föreningen Hem och Skola i Brändö lågstadium: