Styrelsen 2020-2021

Ordförande: Ada Röntynen
Matias Westerholm, vice ordförande, stipendier
Robin Bergroth, kassör
Heidi Lerche, klubbansvarig
Eva Österberg, sekreterare

Lärarrepresentant: Gun Erikson-Blomfelt

Webmaster: hos.brando@gmail.com

Kontakta oss! Du når styrelsen på Facebook och via e-post antingen til personliga adresser eller  på adressen: hos.brando(a)gmail.com

Styrelsen 2019-2020

Ordförande: Erika Ehrnrooth
Ada Röntynen, vide ordförande
Marek Zakowski, klubbansvarig
Robin Bergroth, kassör
Heidi Lerche, sekreterare
Eva Österberg, info
Lärarrepresentant: Gun Erikson-Blomfelt

Webmaster: hos.brando@gmail.com

Kontakta oss! Du når styrelsen på Facebook och via e-post antingen til personliga adresser eller  på adressen: hos.brando(a)gmail.com

Styrelsen 2018-2019

Ordförande: Erika Ehrnrooth
Matias Westerholm, vice ordförande
Susanna Mäkinen, kassör
Anna Nordberg, stipendieansvarig
Marek Zakowski, klubbansvarig
Eva Österberg, info
Mikaela Nyman, sekreterare

Lärarrepresentant: Sofie Nordström

Webmaster: Erika Ehrnrooth, hos.brando@gmail.com

Kontakta oss! Du når styrelsen på facebook och via e-post antingen til personliga adresser eller  på adressen: hos.brando(a)gmail.com