Information om Brändö ls förening Hem och Skola r.f.

Föreningen Hem och Skola i Brändö lågstadieskola är en förening som arbetar för ett gott och förtroendefullt samarbete mellan hemmen och skolan så att skolbarnen ska må bra och för att föräldrarna aktivt ska kunna ta del av skolans vardag.

Föreningen ordnar olika evenemang under skolåret där lärare, föräldrar och elever kan sammanstråla. En del evenemang är riktade till föräldrar och lärare (till exempel föreläsningar), andra till hela familjen
(till exempel vårjippo). Föreningen bidrar också med medel för anskaffning av bl.a. undervisningsmaterial och redskap för olika aktiviteter. Dessutom sponsorerar föreningen olika tillställningar till exempel skiddag för skolans samtliga elever, teaterbesök, Stafettkarnevalen och lägerskola.

För allt detta behövs det pengar. Föreningen ansöker om anslag och understöd samt ordnar en insamlingsaktiviteter (till exempel julbasar i samband med skolans julfest). Men en mycket viktig inkomstkälla för Hem och skola -verksamheten är den medlemsavgift föreningen uppbär i början av höstterminen.

Stort tack för ert stöd!