Länkar

Brändö lågstadieskola
http://www.brl.edu.hel.fi

Förbundet Hem och Skola
http://hemochskola.fi

Folkhälsan
http://folkhalsan.fi
Far-/morförälder i skolan

Svensk skola
http://www.svenskskola.fi

Framtidens skola
http://tulevaisuudenkoulu.net/

Eftis
http://eftis.fi