Länkar

28.02.2012 kl. 14:08

Brändö lågstadieskola

http://brando.hel.edu.fi

Förbundet Hem och Skola

http://hemochskola.fi

Folkhälsan

http://folkhalsan.fi

 

Betala medlemsavgiften!

Går ditt barn i någon av föreningens klubbar? Senast då är det dags att fundera på att stöda verksamheten genom att betala medlemsavgiften 15 € per familj till föreningens konto i Nordea FI43 2183 1800 0090 55 alternativt per mobil pay 050 465 9345. Kom ihåg att ange barnets namn och årskurs!

Stort tack för ditt stöd!

länk till inbetalningsblankett

Länk till facebooksidan för
Föreningen Hem och Skola i Brändö lågstadium: